№ 29 (2020): Українська мова в сучасному науковому вимірі

					Дивитися № 29 (2020): Українська мова в сучасному науковому вимірі

Студії виконано в руслі новітніх лінгвістичних теорій граматики, лексикології, лексикографії,
діалектології. Досліджено функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм, з’ясовано
актуальні проблеми дискурсології, лінгводидактики, перекладознавства.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.

Опубліковано: 2023-01-26

Лексичні параметри функціювання мови

Українська мова в лінгводидактичному аспекті

Проблеми перекладознавства

Про авторів