№ 29 (2020): Українська мова в сучасному науковому вимірі

					##issue.viewIssueIdentification##
Студії виконано в руслі новітніх лінгвістичних теорій граматики, лексикології, лексикографії,діалектології. Досліджено функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм, з’ясованоактуальні проблеми дискурсології, лінгводидактики, перекладознавства.Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.
Опубліковано: 2020-03-05

Лексичні параметри функціювання мови

Актуальні питання сучасної лексикографії та діалектології

Українська мова в лінгводидактичному аспекті

Проблеми перекладознавства

Про авторів