Структурна організація простих семантично елементарних конструкцій

Автор(и)

  • Тетяна Євгенівна Масицька
  • Юлія Святославівна Васейко

Ключові слова:

просте семантично елементарне речення, синтаксична залежність, предикат, суб’єкт, об’єкт, адресат, інструменталь, локатив.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей простих семантичноелементарних речень. Їхнє утворення розглянуто через призму концепціїсинтаксису залежностей. Установлено, що теорія залежностей слугує дляглибшого розуміння організації різнотипних реченнєвих конструкцій івможливлює виокремлення самостійного напряму, який визначаєзакономірності поєднання залежних компонентів у реченнєвих структурах.Схарактеризовано традиційні та нові засадничі принципи щодо аналізуструктурної організації простих семантично елементарних конструкцій.Синтаксичну залежність витлумачено як несамостійність компонентареченнєвої конструкції, його підпорядкованість предикату (ознаковомукомпонентові) семантико-синтаксичної структури чи присудку формальносинтаксичної структури речення в простому семантично елементарному йнеелементарному реченнях. Визначено, що на структурну організаціюкомпонентів простих семантично елементарних речень впливає семантичневираження предикатного компонента, який формує залежні субстанційнікомпоненти. Виокремлено 18 різновидів простих семантично елементарнихречень із різнотипними предикатами. Проаналізовано структурну організаціюпростих однокомпонентних семантично елементарних конструкції зпредикатами всеохопного стану, виражених дієсловами та предикативнимиприслівниками; схарактеризовано утворення простих двокомпонентнихсемантично елементарних конструкцій з предикатами дії, якості та кількісногостану; простежено формування простих трикомпонентних семантичноелементарних конструкції з предикатами дії, процесу, стану та предикатамистану-відношення; визначено особливості простих чотирикомпонентнихсемантично елементарних конструкцій з предикатами дії та якісного стану;встановлено особливості п’яти-, шести-, семи- та восьмикомпонентних простихсемантично елементарних конструкцій з предикатами дії.

Біографії авторів

Тетяна Євгенівна Масицька

Масицька Тетяна Євгенівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедриукраїнської мови Східноєвропейського національного університету імені ЛесіУкраїнки; ORCID iD: 0000-0002-2375-1179; masytska.tetiana@eenu.edu.ua

Юлія Святославівна Васейко

Васейко Юлія Святославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедрислов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені ЛесіУкраїнки; ORCID iD: 0000-0001-5227-1097; jvaseyko@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Масицька, Т. Є., & Васейко, Ю. С. (2020). Структурна організація простих семантично елементарних конструкцій. Волинь філологічна: текст і контекст, (29), 33–44. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/889

Номер

Розділ

Функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм