Про журнал

Науковий журнал «Волинь філологічна: текст і контекст» публікує оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам літературознавства, мовознавства та фольклористики.

Виходить із 2006 року. Періодичність: два рази на рік.

Засновник – Волинський національний університет імені Лесі Українки. Статус видання – вітчизняне.

Мови видання: українська, англійська, польська (змішаними мовами).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 19779-9579 ПР від 15.03.2013 р.

Журнал є науковим фаховим виданням, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук (додаток 4 до наказу МОН України 09.02.2021 № 15; попередні – додаток 9 до наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241; постанова президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1−05/2). Галузь наук – філологічні.

ISSN 2304-9383

eISSN 2708-1060

Журнал відкритий для співробітництва з вітчизняними та закордонними науковцями.

При використанні матеріалів сайту покликання на журнал «Волинь філологічна: текст і контекст» обов’язкове.