Август Бельовський і стилістичні особливості слов’янофільського перекладу першої половини ХІХ ст. в Галичині

Автор(и)

  • Світлана Володимирівна Сухарєва
  • Ольга Борисівна Яручик

Ключові слова:

слов’янофільські мотиви, літературна група «Зевонія», давньоруські пам’ятки, фольклор, сербські пісні

Анотація

У статті представлено роль творчості А. Бельовського у формуванніперекладацької спадщини галицьких слов’янофілів першої половини ХІХ ст.Звернено увагу на її зв’язок з усними народними творами різних жанрів –думами, колядками, історичними піснями і баладами. Вказано на стилістичнітрансформації оригіналів, особливості їх достосування до польського мовногосередовища. Відомо найбільше перекладів Бельовського з української мови,хоча не менш важливими були зразки сербської, чеської, словацької, німецькоїта російської літератури.Бельовський вибирав для перекладу твори, у яких найяскравішевиражалася слов’янська самобутність. Завдяки спільному корінню вонаоб’єднувала декілька народів в єдину спільність – слов’янський світ. Довизначних зразків давнини у хорватській культурі письменник зараховувавнародні пісні, до словацьких здобутків – сонети Яна Коллара, у чеськійписемності особливу роль відводив творові «Короледворський рукопис», хочапереклав лише його фрагмент – «Суд Любуші». Серед російської лірикиБельовський виділяв творчість О. Бестужева та А. Подолінського, учняО. Пушкіна. Особливе місце в його перекладацькій діяльності займали зразкиукраїнської народної творчості, серед яких переважали думи. Про це свідчитьзбірник «Думи», виданий спільно з Л. Семенським із переспівами давньоїукраїнської лірики. Найвизначнішим здобутком перекладача стала адаптація«Слова о полку Ігоревім» до польського читача.У праці проаналізовано переклад «Слова о полку Ігоревім» Бельовського івказано на його дослівний характер. Не менш важливими були козацькі пісні,зразки різдвяної обрядовості та весняного циклу. Проведено паралелі зперекладами інших авторів і доведено, що існують особливості галицькогослов’янофільського перекладу періоду раннього романтизму. До нихзараховуємо смислову достовірність, синтаксичну і метричну трансформаціютекстів, наголошення на козацькій тематиці, спорідненість з українофільськимиідеями.

Біографії авторів

Світлана Володимирівна Сухарєва

Сухарєва Світлана Володимирівна – доктор філологічних наук, професор кафедриіноземних мов та перекладу Східноєвропейського національного університету іменіЛесі Українки; ORCID iD: 0000-0001-5039-582Х; svitlanasuhareva@gmail.com

Ольга Борисівна Яручик

Яручик Ольга Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янськоїфілології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;ORCID iD: 0000-0002-5194-1105; ola2180@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Сухарєва, С. В., & Яручик, О. Б. (2020). Август Бельовський і стилістичні особливості слов’янофільського перекладу першої половини ХІХ ст. в Галичині. Волинь філологічна: текст і контекст, (29), 153–163. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/898

Номер

Розділ

Проблеми перекладознавства