Організація індивідуальної освітньої траєкторії в процесі формування правописної компетентності студентів-філологів

Автор(и)

  • Лариса Миколаївна Деркач
  • Руслана Степанівна Зінчук

Ключові слова:

індивідуальна освітня траєкторія, варіативність, адаптивність, таксономія Б. Блума, практичні завдання, навчальний результат

Анотація

У статті йдеться про використання когнітивної таксономії Б. Блума зметою організації індивідуальної освітньої траєкторії студентів-філологів підчас вивчення дисципліни «Практикум з української мови». Проаналізованорізні рівні навчальних цілей, запропонованих Б. Блумом: знання, розуміння,застосування, аналіз, синтез, оцінювання. Співвіднесено їх з очікуванимирезультатами, які мають демонструвати студенти в процесі засвоєнняорфографічних та пунктуаційних норм. Відповідно до кожного рівняструктуровано види діяльності, враховані під час формування практичнихзавдань із зазначеної дисципліни. Виконуючи завдання першого рівняскладності, спрямовані на знання, розуміння й застосування інформації(низький рівень за таксономією), учасники освітнього процесу можутьпретендувати на оцінки «задовільно» та «добре». За завдання другого рівняскладності, що вимагають від студентів мисленнєвих операцій, пов’язаних заналізом, синтезом та оцінюванням (високий рівень у таксономії), можнаотримати відмінний та добрий результат. З’ясовано, що виконання студентамизавдань, структурованих на основі зазначеної системи навчальних цілей ірезультатів, передбачає не тільки запам’ятовування норм сучасної українськоїлітературної мови, а й їхнє застосування під час виконання вправ,узагальнення та систематизацію теоретичного матеріалу, обґрунтуваннявласних думок і рішень, формулювання ціннісних суджень. Дослідженоспецифіку врахування рівнів таксономії Б. Блума під час створення практичнихзавдань з метою формування індивідуальної освітньої траєкторії якперсонального шляху реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти,який самостійно вибирає доступні завдання й потенційні навчальні результати.Доведено, що застосування таксономії Б. Блума пов’язане з досягненнямваріативності вивчення дисципліни, а структурування практичних завдань зарівнями складності відповідно до рівнів мисленнєвих дій забезпечуєврахування індивідуальних здібностей учасників освітнього процесу та сприяєадаптивності навчання.

Біографії авторів

Лариса Миколаївна Деркач

Деркач Лариса Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українськоїмови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; ORCID iD0000-0002-3607-3119; lesja76@ukr.net

Руслана Степанівна Зінчук

Зінчук Руслана Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українськоїмови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; ORCID iD0000-0002-5432-7346; zinchuk_@ukr.net

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Деркач, Л. М., & Зінчук, Р. С. (2020). Організація індивідуальної освітньої траєкторії в процесі формування правописної компетентності студентів-філологів. Волинь філологічна: текст і контекст, (29), 141–152. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/897

Номер

Розділ

Українська мова в лінгводидактичному аспекті