Терміни на позначення платформ та сервісів дистанційного навчання в онлайн-комунікації

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Костусяк
  • Марина Іванівна Навальна

Ключові слова:

платформа, сервіс, дистанційне навчання, онлайнкомунікація, лексика інформаційних технологій

Анотація

У статті вказано на важливість компетентнісного підходу до навчання якпріоритету новітнього напряму освітньої діяльності, а також наголошено наактивізації його дистанційної форми, що послугувало передумовоювикористання різних мережевих ресурсів, зокрема освітніх платформ і сервісів.Ці два найважливіші акценти визнано одними з найвагоміших у навчальномупроцесі, який останнім часом через об’єктивні причини перемістився завдиторії до опосередковано-комп’ютерного простору. Сучасні освітнітрансформації зумовили динамізм в українськомовній системі, зреалізованийпередусім зростанням кількості вживань термінів-запозичень переважно занглійської мови, що потребують не тільки чіткого дефінування, а йкодифікації. Особливу увагу зосереджено на поняттях, для яких характернеорфографічне різноманіття, що, з одного боку, розхитує норми сучасноїукраїнської літературної мови, а з іншого – у повному обсязі не забезпечуєнабуття правописної компетентності та формування майстерності усного таписемного мовлення студентів та учнів. Зазначено, що такі лексеми читерміносполуки використовують в інформативно-пізнавальних, довідкових та врекламних текстах, ними оперують переважно освітні портали, сайти та засобимасової комунікації, зокрема галузеві. Аналізовані номінації з огляду на ступіньадаптації об’єднано в три групи: 1) назви, оформлені і латиницею, і кирилицею;2) двокомпоненті номінації, один складник яких передають кирилицею, а іншийлатиницею; 3) лексеми, що в українському онлайн-просторі поки не засвідчилиграфічного переоформлення. З’ясовано, що в разі написання вказаних мовниходиниць кирилицею відбувається адаптація цих понять до фонетичної таграматичної систем української мови. Спостережено, що значна частина такихномінацій виникла внаслідок транскрибування й засвідчила хитання вправописі. У зв’язку з чим подано рекомендації стосовно їхнього написання, щосприятиме захистові мовного стандарту й уникненню неузгодженості зусталеними нормами.

Біографії авторів

Наталія Миколаївна Костусяк

Костусяк Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор кафедриукраїнської мови Східноєвропейського національного університету імені ЛесіУкраїнки; ORCID ID 0000-0002-9795-6038; kostusyak.nataliia@eenu.edu.ua

Марина Іванівна Навальна

Навальна Марина Іванівна – доктор філологічних наук, професор кафедридокументознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічнийуніверситет імені Григорія Сковороди»; ORCID iD: 0000-0002-5064-3122;m.navalna@phdpu.edu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Костусяк, Н. М., & Навальна, М. І. (2020). Терміни на позначення платформ та сервісів дистанційного навчання в онлайн-комунікації. Волинь філологічна: текст і контекст, (29), 77–95. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/892

Номер

Розділ

Лексичні параметри функціювання мови