Сучасні методи і методики мовознавчих досліджень

Автор(и)

  • Ніна Олексіївна Данилюк
  • Оксана Олексіївна Рогач

Ключові слова:

метод, методика, прийом, методологія, мовознавче дослідження, мовна одиниця.

Анотація

У статті йдеться про сучасні методи і методики мовознавчих досліджень.Звернуто увагу на парадигми мовознавчої науки, які домінували в ХХ ст., –людиноцентризм, семантикоцентризм та формоцентризм, на активнестановлення нових галузей – лінгвостилістики, психолінгвістики,соціолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології, лінгвофольклористики,когнітивної лінгвістики, гендерної лінгвістики, інтерлінгвістики,медіалінгвістики й інших, що зумовило потребу переглянути підходи дометодів мовознавчих пошуків. Уточнено ключові поняття: «методологія»,«метод», «методика», «прийом». Метод потрактовано як систему правил іприйомів підходу до вивчення певних явищ природи, суспільства і мислення, якспосіб організації теоретичного і практичного освоєння дійсності, а методику –як сукупність взаємопов’язаних способів та прийомів ефективного проведенняпевного дослідження, свого роду алгоритм дій вченого. Запропоновановиділяти чотири рівні наукової методології: 1) загальнофілософськаметодологія; 2) загальнонаукова методологія; 3) спеціальна науковаметодологія; 4) методологія окремих галузей певних наук. Розглянутотрадиційні загальнофілософські, загальнонаукові та спеціально-наукові методита їх актуальність для нинішніх студій. Звернуто увагу на сучасні методи іметодики для вивчення мовних одиниць, якими послуговуються вчені в новихгалузях мовознавчої науки. На прикладі робіт із лінгвостилістики,лінгвофольклористики та медіалінгвістики показано, що актуальність іскладність теми мовознавчого дослідження, реалізація визначених мети ізавдань наукової роботи потребують використання релевантних методів іпошуку адекватних методик, які можуть привести вченого до бажанихрезультатів. Встановлено, що сучасні об’єкт і предмет аналізу в рамках новихмовознавчих наук, які виникли на перетині кількох галузей, можуть бутиглибко вивчені лише із залученням комплексу традиційних і модерних методів,із виробленням оригінальних авторських методик.

Біографії авторів

Ніна Олексіївна Данилюк

Данилюк Ніна Олексіївна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мовиСхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; ORCID iD 0000-0002-7373-2902; nina_daniljuk@ukr.net

Оксана Олексіївна Рогач

Рогач Оксана Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладноїлінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; ORCID iD0000-0002-5304-0837; oksanarog@eenu.edu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Данилюк, Н. О., & Рогач, О. О. (2020). Сучасні методи і методики мовознавчих досліджень. Волинь філологічна: текст і контекст, (29), 7–19. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/887

Номер

Розділ

Функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм