Роздуми над апеляційністю слоганів президентської виборчої кампанії 2019, або як «зробити» виборця

Автор(и)

  • Мар'ян Стефанович Скаб

Ключові слова:

політична реклама, виборча кампанія, слоган, апеляційний складник слогана, слоган-заклик, слоган-повідомлення, слоганобіцянка, слоган-погроза.

Анотація

Статтю присвячено аналізові апеляційного складника слоганів ізбілбордів передвиборчої агітації в президентській кампанії 2019 р. Практичнокожен слоган містить компоненти, що експліцитно та імпліцитно маркуютьсемантику апеляції (зверненості), а мовними формами для передачіпредметного значення є передусім вокативні форми іменників (їх функційніеквіваленти), а для передачі предикатного значення – імперативні форми йконструкції та їх функційні еквіваленти.Особливість політичної реклами – наявність максимально широкого тазагального адресата, що дозволяє творцям слоганів не використовувативокативів для позначення виборця, а, отже, апеляційність передвиборноїагітації зосереджено майже виключно на прямому або прихованому вираженніїї предикативного складника.Слогани президентської виборчої кампанії 2019 року покласифіковано закомунікаційним спрямуванням і встановлено, що найвиразніше апеляційністьпредставлена слоганами-закликами, а слогани-повідомлення і слогани-обіцянки(зокрема слогани-погрози) містять її у прихованому вигляді (прикметно, щопретенденти починали кампанії слоганами-повідомленнями і лише нанаступних етапах вдавалися до слоганів-імперативів).Опосередковану інформацію, про тих (того), кому спрямовано (на когонацілено) слоган, виражає зміст тієї його частини, якою презентуютьуніверсальну рекламну пропозицію, особливості мовних засобів та способиоформлення слогана загалом. Унікальна рекламна пропозиція в аналізованихслоганах полягає: у заклику обрати Президента з певними якостями, передусімморальними, у приверненні уваги до унікальності того чи того претендента, упропагуванні змін (реальних чи уявних), в обіцянках щодо набуття конкретнихсуспільних чи матеріальних цінностей.Здійснено аналіз слоганів із погляду їх нормативності, прогнозованої тареальної ефективності.

Біографія автора

Мар'ян Стефанович Скаб

Скаб Мар’ян Стефанович – доктор філологічних наук, професор кафедри історії такультури української мови Чернівецького національного університету імені ЮріяФедьковича; ORCID iD 0000-0002-9303-6154; skabm1@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Скаб, М. С. (2020). Роздуми над апеляційністю слоганів президентської виборчої кампанії 2019, або як «зробити» виборця. Волинь філологічна: текст і контекст, (29), 60–76. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/891

Номер

Розділ

Функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм