Комунікативно-прагматичні та стилістичні функції часток у художніх творах Лесі Українки

Автор(и)

  • Олександр Григорович Межов
  • Ірина Анатоліївна Мельник

Ключові слова:

частка, речення, комунікативно-прагматичні функції, стилістичні функції, стверджувальне і заперечне значення, питальна модальність, бажальна модальність, експресивність

Анотація

У студії комплексно проаналізовано різноманітні експресивні варіантифразових часток у художніх текстах Лесі Українки відповідно до їхніхкомунікативно-прагматичних і семантико-стилістичних особливостей.Схарактеризовано основні підходи до вивчення структури і функцій часток усучасній лінгвістичній науці: традиційний (граматико-семантичний),функційно-семантичний, комунікативний, функційно-прагматичний і текстоводискурсивний. Як доведено у низці праць зарубіжних і українськихмовознавців, часткам, природа яких суто комунікативна, притаманні всі ознакидискурсивних слів, які формують і визначають структуру дискурсу. Визначенокваліфікаційні параметри та принципи класифікації часток у різнихграматичних студіях. З’ясовано вплив часток на формування комунікативнихтипів речень за метою висловлювання або експресивним забарвленням –розповідних, питальних, спонукальних, бажальних, окличних. Визначеноспроможність аналізованих одиниць виражати стверджувальну та запереченумодальність. Встановлено роль часток в актуальному членуванні висловлень якосновних засобів виділення реми або теми. Виявлено семантико-прагматичнийпотенціал і стилістичне навантаження часток у поетичних і драматичних творахЛесі Українки. Частки виконують найчастіше вказівні, обмежувально-видільні,уточнювальні, підсилювальні, оцінні функції, надають висловленнямсемантико-прагматичних відтінків упевненості, сумніву, здивування, осуду,докору, порівняння, згоди / незгоди, негативної або позитивної оцінки.Функційний діапазон часток нерідко зумовлений їхнім розташуванням уструктурі речення – постпозицією чи препозицією стосовно повнозначних слів.За актуального членування більшість аналізованих часток слугують длявиділення реми висловлення, комунікативним маркером теми найчастіше єчастка ж (же). Повторення часток в одному контексті посилює експресивністьпоетичного мовлення, надає йому оригінальності, милозвучності, емоційногонапруження, ритмічності.

Біографії авторів

Олександр Григорович Межов

Межов Олександр Григорович – доктор філологічних наук, професор кафедриукраїнської мови Східноєвропейського національного університету імені ЛесіУкраїнки; ORCID iD: 0000-0002-5299-417X; mezhov@ukr.net

Ірина Анатоліївна Мельник

Мельник Ірина Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор кафедриукраїнської мови Східноєвропейського національного університету імені ЛесіУкраїнки; ORCID iD: 0000-0001-5946-0261; ira_melnyk_@ukr.net

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Межов, О. Г., & Мельник, І. А. (2020). Комунікативно-прагматичні та стилістичні функції часток у художніх творах Лесі Українки. Волинь філологічна: текст і контекст, (29), 45–59. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/890

Номер

Розділ

Функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм