Висловлення вірогідної модальності в сучасному політичному дискурсі: ранжування та особливості вираження

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Костусяк

Ключові слова:

вірогідна, дебітивна, заперечна, питальна, емоційнооцінна модальність, дієслово, модальний прислівник, частка.

Анотація

У статті запропоновано кількарівневу інтепретацію висловлень ізмодальним значення вірогідності. Узято до уваги два аспекти: 1) вияв власневірогідності та низки варіантів, що є наслідком модальних зсувів, витворенняконтамінованих (вірогідних та супровідних) модальних відтінків, зумовленихситуативно-прагматичними умовами комунікації; 2) розгляд вірогідноїмодальності в дискурсоцентричному аспекті, з акцентом на конкретні ситуаціїспілкування політиків, їхній комунікативний намір, мету спілкування та ін.Зазначені кваліфікаційні принципи дали змогу вказати на високий ступіньсуб’єктивності висловлень аналізованого модального плану, їхню здатністьхарактеризувати всю структуру й подану в ній інформацію загалом тареалізувати семантику можливості, імовірності, припущення, сумніву.Зорієнтованість на семантико-прагматичне навантаження висловленьвірогідного модального плану зумовило їхнє об’єднання у дві групи зізначеннями: 1) власне-вірогідності, які експлікують різного ступеняприпущення мовця щодо певного факту; 2) контамінованої вірогідності, щопоєднує кілька модальних значень, зокрема: а) вірогідності й дебітивності;б) вірогідності й заперечення; в) вірогідної й питальної модальності (зазвичайідеться про риторичні питання, які виявляють послаблення питальної інтенції);г) вірогідності, питальності й прихованої, частково знебарвленоїспонукальності; ґ) вірогідної, заперечної й емоційно-оцінної модальностей. Зааналізу зазначених конструкцій закцентовано увагу на їхньому емоційноекспресивному забарвленні, яке переважно є негативним. З’ясовано, щомаркування висловлень вірогідної модальності пов’язане з різними мовнимирівнями. Спостережено, що на цій функції спеціалізовані власне-дієслова(вагатися, видаватися, здаватися, припускати, сумніватися), вербалізованіприкметники (невпевнений, непевний), модальні прислівники (здається,мабуть, можливо та ін.), частки (навряд чи, наче, неначе, неначебто тощо).

Біографія автора

Наталія Миколаївна Костусяк

Костусяк Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор кафедриукраїнської мови Східноєвропейського національного університету імені ЛесіУкраїнки; ORCID ID 0000-0002-9795-6038; kostusyak.nataliia@eenu.edu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Костусяк, Н. М. (2020). Висловлення вірогідної модальності в сучасному політичному дискурсі: ранжування та особливості вираження. Волинь філологічна: текст і контекст, (29), 20–32. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/888

Номер

Розділ

Функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм