Ранній український модернізм у контекстах порівняльного літературознавства. Методологічні ракурси

Автор(и)

  • Сергій Романов

Ключові слова:

культура, покоління, автор, досвід, твір, стиль, епоха, вплив

Анотація

У статті досліджується феномен українського модернізму як важливої епохи в історії української і світової літератури. Акцент зроблено на авторській присутності в літературному процесі. У порівняльних контекстах аналізується існування канону як естетичного явища культури. До уваги також узято історичні, громадсько-політичні, філософські та психологічні координати часу. Окремо ідеться про гендерні позиції письменників та критиків. Таким чином, літературні явища увиразнено в усій повноті онтологічних полів. Важливим є виявлення напрямків за якими доречно порівнювати українську модерну традицію зі світовою. У контексті компаративістики запропоновано методику наукового дослідження літературних явищ, процесів, постатей і творів.Праця розкриває добу кінця ХІХ – початку ХХ ст. в українській літературі як наукову проблему. Вирішення цієї проблеми ведеться у зіставних контекстах європейського fin de siѐcle. Аналізуються можливості фронтального підходу в роботі з таким складним матеріалом як динаміка культурної епохи в ключових домінантах. До останніх належать хронологічні межі періоду, боротьба/взаємодія літературних поколінь, мистецькі напрями і стилі, творча особистість в усьому розмаїтті самовиявів та своєрідність індивідуальної поетики кожного чільного письменника у її значимості та впливах. Також до уваги мусово взяти соціокультурні, громадсько-політичні, релігійні, наукові, приватно-побутові координати часу. Історико-філологічна, філософська, культурологічна скерованість дослідження (щоб не втратити цілісності) повинна концентруватися на головному – створеній письменником художній реальності.Наскрізним у статті є навчально-методичний ракурс. Акцентовано увагу на можливостях аудиторної роботи зі студентами в таких важких для аналізу вимірах, як міжнаціональна взаємодій літературних епох, літературних поколінь, стильових напрямків тощо.

Біографія автора

Сергій Романов

Романов Сергій Миколайович – доктор філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, https://orcid.org/ 0000-0003-1404-4584

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Romanov, S. (2021). Ранній український модернізм у контекстах порівняльного літературознавства. Методологічні ракурси. Волинь філологічна: текст і контекст, (30), 164–176. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/950

Номер

Розділ

Порівняльне вивчення мов і літератур