Формування високої мовної культури майбутніх учителівсловесників під час вивчення дисципліни «Правописна та культуромовна компетентності вчителя»

Автор(и)

  • Ірина Мельник

Ключові слова:

компетентність, культуромовна компетентність, фонетична компетентність, ортоепічна компетентність, акцентуаційна компетентність, графічна компетентність, ортографічна компетентність, лексична компетентність, стилістична компетентність, морфологічна компетентність, синтаксична компетентність, пунктуаційна компетентність

Анотація

У студії йдеться про формування високої мовної культури майбутніх учителів-словесників в епоху входження суспільства в глобалізаційний простір, що вимагає від сучасного фахівця володіння динамічною комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, які визначають його здатність успішно соціалізуватися, провадити професійну й подальшу навчальну діяльність. Курс «Правописна та культуромовна компетентності вчителя» входить до циклу нормативних дисциплін професійного спрямування підготовки бакалавра, за освітньо-професійною програмою Середня освіта. Польська мова. Він має на меті підготувати вчителя з високою мовною компетентністю, готового миттєво реагувати на інформаційні та комунікативні запити суспільства. Класична й новітня наукова, навчально-методична та довідкова література, запропонована для опрацювання, спонукатиме до повсякчасного навчання та самовдосконалення, питання та завдання, передбачені планом практичного заняття, заохочуватимуть до самостійного пошуку необхідної інформації й творчого застосування здобутих знань у різних комунікативних ситуаціях, формуватимуть свідоме ставлення до державної мови, утверджуватимуть рідне українське слово в усій його величі нормативності та довершеності, прилучатимуть до культурних і духовних надбань українського народу й людства загалом, допоможуть виховати національно свідому й духовно багату особистість із цілісними світоглядними уявленнями тощо. Комплекс вдало дібраних практичних завдань і вправ формуватимуть фонетичні, ортоепічні, акцентуаційні, графічні, ортографічні, лексичні, стилістичні, граматичні та пунктуаційні вміння й навички, необхідні для успішної реалізації професійної діяльності майбутніх учителів-словесників.

Біографія автора

Ірина Мельник

Мельник Ірина Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; https://orcid.org/0000-0001-5946-0261; ira_melnyk_@ukr.net

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Melnyk, I. (2021). Формування високої мовної культури майбутніх учителівсловесників під час вивчення дисципліни «Правописна та культуромовна компетентності вчителя». Волинь філологічна: текст і контекст, (30), 62–71. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/942