Лінгводидактичні й компетентнісно орієнтовані засади вивчення дієслівної категорії способу у ЗВО та ЗЗСО

Автор(и)

  • Наталія Костусяк

Ключові слова:

морфологія української мови, дієслово, спосіб дієслова, дійсний, умовний (кон’юнктив), наказовий (імператив) способи, компетентність

Анотація

У статті подано методичні рекомендації до вивчення дієслівної категорії способу в закладах вищої та загальної середньої освіти; запропоновано низку вказівок, що сприятимуть удосконаленню змісту й методів опанування категоріїспособу дієслова в контексті компетентнісно орієнтованого навчання студентівфілологів; визначено продуктивні засоби підвищення досягнень учнів під час ознайомлення з дієслівною категорією способу; подано орієнтовні практичні завдання, спрямовані на оволодіння вміннями й навичками школярів та набуття низки компетентностей, зазначених у «Державному стандарті базової середньої освіти». Наголошено на важливості опанування студентами теоретичного матеріалупро категорію способу дієслова, набуття необхідних компетентностей, майстерності послуговуватися здобутими знаннями в практичній діяльності, аби в майбутньому вміло подавати інформацію школярам. На забезпечення цього спрямоване ґрунтовне й поетапне вивчення способових ознак дієслів та система різних завдань, які сприятимуть формуванню вмінь і навичок застосовувати знаннятеорії в різних комунікативних ситуаціях, розвиватимуть інтелектуальнопізнавальні й фахово зорієнтовані здібності здобувачів освітнього рівня бакалавр. Зосереджено увагу на кількаетапності опанування категорії способу дієслова в шкільному курсі української мови, що передбачає: 1) ознайомлення учнів із теоретичним матеріалом про дієслівну категорію способу, повторення особливостей особово-числової парадигми дійсного (у теперішньому й майбутньому часах) способу та з’ясування специфіки змінювання за особами наказовихформ з акцентом на наявність паралельних засобів вираження тих самих граматичних значень; 2) навчання школярів практично застосовувати отримані знання, на що спрямовані репродуктивні завдання, котрі діти виконують за зразком, вправи конструктивного різновиду, які потребують знань і вмінь у дещо зміненій формі, творчі завдання тощо; 3) підсумкове опитування та різні за складністю вправи, призначені для виконання вдома. Така послідовність дасть змогу оволодіти необхідними знаннями, набути потрібних умінь і навичокта сприятиме реалізації компетентнісно орієнтованих засад навчання школярів.

Біографія автора

Наталія Костусяк

Костусяк Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; https://orcid.org/0000-0002-9795-6038; kostusyak.nataliia@eenu.edu.u

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Kostusiak, N. (2021). Лінгводидактичні й компетентнісно орієнтовані засади вивчення дієслівної категорії способу у ЗВО та ЗЗСО. Волинь філологічна: текст і контекст, (30), 20–35. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/939