Інтернет-коментарі як джерело вивчення польської мови

Автор(и)

Ключові слова:

інтернет-коментарі, гіпертекст, полоністика, польська мова як іноземна, усне мовлення, пограниччя

Анотація

У статті розглянуто інтернет-коментарі з огляду на їхній лінгвістичний рівень і вплив на розвиток сучасної польської мови. Актуальність. Проаналізований фактологічний матеріал є важливою наочністю під час вивчення мови у студентському середовищі полоністичного напряму. Опрацьовані польськомовні коментарі зараховуємо до розмовного та публіцистичного стилів, які значно розширюють мовну палітру полоніста-початківця. Стаття має на меті окреслити мовний рівень польських коментарів, поширених в інтернет-мережі, та придатність їх елементів до методичної
розробки заняття з польської мови в академічному просторі. Маються на увазі як лекції та практичні заняття для полоністичних спеціальностей, так і курси польської мови як іноземної для інших спеціалізованих напрямів у закладах
передвищої та вищої освіти.

Результати. Особливу увагу звернено на жанрові компоненти польських інтернет-коментарів, до яких зараховуємо комунікативну ситуацію та інтенцію, тему, автора та адресата, а також онтологічний та формальний аспекти вираження думки. Значне місце займає емоційний чинник, модифікація традиційних етикетних форм, стилістичне новаторство, пунктуаційні неточності, суб’єктивність висловлювань тощо. З огляду на ці чинники, а також похідний характер (залежність від основного тексту чи від іншого коментаря), діалогічність, ситуативність і короткотривалість існування інтернет-коментаря, його необхідно вивчати як питомо електронне мовне явище, чітко відмежоване від інших розумінь на пограниччі жанрів.

Висновки. Основною перевагою інтернет-коментарів є поточність мовних структур, які пригодяться студентам у розмовах із носіями польської мови і допоможуть зрозуміти ті мовні елементи, які не зустрічаються в академічних виданнях. Відтак у стилі коментарів потрібно звернути увагу на їхній локальний, метафоричний та емоційний характер – із позитивними чи негативними конотаціями, модифіковані форми речень, стійкі словосполучення, елементи польського сленгу тощо. Недоліком лексичного запасу коментарів у мережі є вульгаризми, які засмічують мову. Усі ці аспекти необхідно враховувати, вибираючи наочний матеріал для роботи на заняттях з польської мови.

Біографії авторів

  • Олена Бай

    Бай Олена Сергіївна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри полоністики і перекладу
    Волинського національного університету імені Лесі Українки

  • Юлія Васейко

    Васейко Юлія Святославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки

Завантаження

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ІКТ у викладанні філологічних дисциплін

Як цитувати

Інтернет-коментарі як джерело вивчення польської мови. (2022). Волинь філологічна: текст і контекст, 34, 39-49. https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1083