До питання про місце Бруно Шульца в українському культурно-мистецькому просторі

Автор(и)

  • Наталя Маторіна

Ключові слова:

шульцознавство, український контекст, соціологічне дослідження, соціологічне опитування, інформація фактуальна, інформація змістовно-фактуальна, інформація оцінна

Анотація

У статті оприлюднено систематизовані й опрацьовані результати літературно-соціологічного дослідження проблеми обізнаності із всесвітньо відомим польським письменником першої половини ХХ ст. Бруно Шульцом в українському літературно-мистецькому просторі. Згідно з репрезентативною вибіркою опитування з’ясовано, що ім’я Бруно Шульца в Україні відомо 896 респондентам (45,72%), невідомо – 1066 інформантам (54,28%); відповідно на Галичині, яка є малою Батьківщиною митця, Шульц є знаним для 183 учасників опитування (86,3%), для 29 опитуваних (13,7%) – невідомим.

Окреслене соціологічне дослідження було проведене вперше за консультативної участі фахових дослідників. Авторка поставила за мету виявити і проаналізувати рівень обізнаності українців про життя і творчість видатного митця, зрозуміти, як сприймають його спадщину сучасники.

Теоретичний базис дослідження: соціологічні методи – опитування завдяки анкетуванню, зокрема й використанню google-форм; елементи роллінгового опитування; експрес-опитування; інтерв’ю; усне опитування тощо; філологічні – біографічний метод, компоненти порівняльного літературознавства, історико-культурного підходу тощо.

Мету досягнуто завдяки чіткому виконанню низки завдань, як-от: розробка програми соціологічного дослідження, зокрема окреслення робочих і допоміжних гіпотез; організація і проведення соціологічного опитування; аналіз результатів; з’ясування умов і причин фактуальної шульцівської присутності на українських культурно-мистецьких теренах, підтвердженої результатами соцопитування; формулювання висновків і рекомендацій щодо активізації подальшого залучення Бруно Шульца в царину української культури.

Роботу з популяризації життєпису і творчої спадщини Бруно Шульца на загальноукраїнських теренах потрібно продовжувати й у певний спосіб активізувати, тим паче ресурси для цього в Україні є.

Біографія автора

  • Наталя Маторіна

    Маторіна Наталя Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки

Завантаження

Опубліковано

2024-01-27

Номер

Розділ

Мова, література та фольклор пограниччя

Як цитувати

До питання про місце Бруно Шульца в українському культурно-мистецькому просторі. (2024). Волинь філологічна: текст і контекст, 35, 162-181. https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1056