Залучення електронних ресурсів до процесу вивчення давньої української літератури в закладах вищої освіти (з досвіду викладача-практика)

Автор(и)

Ключові слова:

Інтернет-ресурси, електронні засоби навчання, інформаційні технології, освітній процес, вивчення давньої української літератури, практичні заняття

Анотація

У час інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій актуальним є широке залучення Інтернет-ресурсів у сучасний освітній процес. Мета публікації – представити власний практичний досвід використання електронних ресурсів у процесі вивчення давньої української літератури в закладі вищої освіти.


Метод системного аналізу дає можливість простежити взаємозв’язки між електронними засобами навчання й літературним матеріалом, забезпечує бачення цілісності матеріалу дослідження, зокрема таких його компонентів, як літературознавчий та електронно-технічний. Методологічним підґрунтям розвідки є загальнонаукові методи аналізу й синтезу та міждисциплінарний підхід.


Електронні освітні ресурси як один із важливих елементів сучасного освітнього середовища покликані сприяти поглибленню знань, розвитку креативного мислення, активізації творчої діяльності та інтересу до навчання.


Особливо ефективними на заняттях з літератури можуть бути електронні бібліотеки, сайти літературних музеїв, сайти і веб-сторінки про життєвий шлях і творчість письменників, сайти періодичних літературних видань, навчальні портали, компакт-диски художніх творів, просвітницькі та історичні
телепередачі тощо.


Електронні засоби навчання дозволяють покращити доступ студента до оригінальних та перекладених сучасною українською мовою текстів давньоукраїнських пам’яток, подають їх літературознавчі інтерпретації. Вони пропонують документальні фільми, різноманітні телепередачі, відеосюжети для ознайомлення з постатями письменників або історико-культурним контекстомдоби. Наукову складову практичних занять підсилить залучення електронних енциклопедичних довідників, словників термінології, бібліографічних джерел. Міждисциплінарний підхід до вивчення давньої літератури забезпечать компакт-диски із записами художніх текстів, аудіо- та відеозаписи пісень за творами давніх авторів тощо.


Запропонований нами опис основних електронних носіїв інформації для вивчення конкретних тем з давньої української літератури дозволить викладачеві і студентові якісно підготуватися до практичних занять, сприятимелітературній освіті студентів, підвищить їхню комунікативну компетентність.

Біографія автора

  • Лариса Семенюк

    Семенюк Лариса Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки

Завантаження

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ІКТ у викладанні філологічних дисциплін

Як цитувати

Залучення електронних ресурсів до процесу вивчення давньої української літератури в закладах вищої освіти (з досвіду викладача-практика). (2022). Волинь філологічна: текст і контекст, 34, 27-38. https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1035