Проблема дотримання норм позиційного чергування у//в у сучасних наукових статтях технічного профілю

Автор(и)

Ключові слова:

українська мова, милозвучність, нормативність, засоби милозвучности української мови, позиційне чергування у//в

Анотація

У статті досліджено актуальну для сучасного українського мовознавства проблему дотримання норм щодо позиційного чергування голосних та приголосних у//в з метою досягнення милозвучности (евфонії) української мови. На матеріалі збірки наукових статей з електроніки, опублікованих у Вісникові Національного університету “Львівська політехніка” 2007 року, число 592, проаналізовано 529 прикладів вживання прийменників-префіксів у//в (евфонем), виокремлених методом суцільного вибирання. Нормативних з погляду сучасного українського правопису виявилося 375 прикладів, що становить 70,9 %, помилкових – 154 приклади (29,1%), тобто близько третини. Дослідження можливих причин недотримання чинних норм правопису для випадків ненормативного вживання в зіставленні їх з нормативними дало змогу з’ясувати деякі основні тенденції усталення правил позиційного чергування букв на позначення голосних і приголосних. Констатовано, що збігів голосних сучасний мовець послідовно уникає, підтверджуючи немилозвучність таких звукосполук. З’ясовано, що надмірний формалізм у правописних нормах щодо збігів приголосних сприяє появі численних випадків порушень норми, оскільки правопис не враховує вимог мелодики конкретної фрази та індивідуального мовного чуття українця. Візуально складні для вимови збіги приголосних найчастіше усуває наявність павзи та вимова ў-нескладового. До того ж зауважено, що значна кількість збігів приголосних припадає на вживання «в» перед дзвінким (сонорним) приголосним, зокрема перед наступним «й», що можна сприймати як не надто важкий для вимови збіг. Сучасний правопис, як основний нормалізаційний документ літературної мови, має надавати мовцям більше можливостей для гнучкого застосування позиційного чергування букв на позначення голосних і приголосних звуків. Подальше дослідження цієї проблеми може бути спроєктовано на аналіз наукової літератури (статей, монографій) інших періодів, зокрема сучасних науковонавчальних видань, щодо дотримання правил позиційного чергування у//в.

Біографія автора

Зоряна Куньч

Куньч Зоряна Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка», http://orcid.org/0000-0002-8924-7274; zorjana.kunch@gmail.co

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Kunch, Z. (2021). Проблема дотримання норм позиційного чергування у//в у сучасних наукових статтях технічного профілю . Волинь філологічна: текст і контекст, (31), 205–218. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/968

Номер

Розділ

Аналіз наукових і публіцистичних текстів