«Блискучі жінки» та їхні собаки (Е. Браунінг, В. Вулф, М. Юрсенар)

Автор(и)

Ключові слова:

анімалізм, інтертекстуальність, фемінізм, жанр, біографія, екологія, наратив, романтизм, модернізм, М. Юрсенар, В. Вулф, Е. Браунінг

Анотація

У статті розглянуто певні аспекти втілення анімалістичної теми в літературі, зокрема особливості відтворення стосунків людини та тварин у художніх текстах. Проаналізовано особисті та творчі взаємини М. Юрсенар і В. Вулф, типологічні сходження й відмінності в потрактуванні образу собаки у творах Е. Браунінг, В. Вулф та М. Юрсенар. Звернено увагу на міжтекстову взаємодію, інтертекстуальні перегуки у творах різних авторок і способи їхнього вияву. Визначено види інтертекстуальності у творах В. Вулф і М. Юрсенар. Порушено проблему місця та значення жінки-письменниці в літературному процесі другої половини ХІХ–ХХ ст. На основі есеїстики В. Вулф простежено розвиток феміністичних ідей.В аналізі твору В. Вулф «Флаш: біографічний нарис» акцентовано увагу на трансформаційних процесах, що відбуваються в біографічному дискурсі в літературі ХХ ст., розглянуто наративну модель твору, через яку біографія Е. Баррет-Браунінг подається у взаємозв’язку з біографією її кокер-спаніеля Флаша. Визначено модерністські риси у змалюванні образу собаки. Не антопоморфізуючи свого героя, письменниця говорить про взаємопроникнення світів людини і тварини, використовує ефект віддзеркалення, звертається до синестетики в описі реакцій собаки.Есе М.Юрсенар «Серія замальовок для Хоу-Хоу-Хая» розглянуто в аспекті філософських та екологічних позицій авторки, образ собаки постає в ньому як конкретний адресат нарації та як узагальнене втілення універсуму.Інтерпретація анімалістичних образів досліджено в зв’язку з родо-жанровою природою творів і творчим методом письменниць (романтизм, модернізм). Засвідчений перехід від ідеї єдності людини та природи у романтизмі (Е. Браунінг) до кризи антропоцентричної світоглядної моделі в добу модернізму (В. Вулф, М. Юрсенар).

Біографія автора

Вікторія Соколова

Соколова Вікторія Альбертівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки, https://orcid.org/0000-0002-3682-9406; sokolovavic@gmail.co

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Sokolova, V. (2021). «Блискучі жінки» та їхні собаки (Е. Браунінг, В. Вулф, М. Юрсенар). Волинь філологічна: текст і контекст, (31), 104–122. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/961

Номер

Розділ

Інтерпретаційні аспекти художньої форми