Поетична рецепція Троянської війни у творчості Шеймаса Гіні

Автор(и)

Ключові слова:

Троянська війна, рецепція, реконтекстуалізація, прототекст, інтертекстуальність, проєкція, тероризм, мілітаризм, Ш. Гіні

Анотація

Для творчості ірландського письменника Ш. Гіні характерна інтертекстуальна апеляція до античної міфології та літератури, зокрема, до теми Троянської війни. На різних рівнях наближення до базового тексту вона виявляється в перекладацькій адаптації трагедії Софокла «Філоктет», що вийшла друком під назвою «Зцілення у Трої», та в поетичному циклі «Сторожа біля Мікен». Метою статті є дослідження інтерпретації теми Троянської війни у творчості Ш. Гіні та її проєкції на актуальні події в Україні та світі. Методологічною базою розвідки стали принципи літературної герменевтики та компаративістики із залученням методів перекладознавства, інтертекстології; використано також порівняльно-історичний, контекстний і текстологічний аналіз.

Результати. Драма «Зцілення у Трої» реалізує авторську позицію щодо неприйнятності брехні, маніпуляцій, фальсифікацій і сподівання на перемогу справедливості. У віршах циклу «Сторожа біля Мікен» Ш. Гіні ставить питання, що проєктуються на сьогодення, він акцентує увагу на темних сторонах психіки людини-загарбника в умовах війни, які виявляються у
бажанні вбивати, грабувати, ґвалтувати. Автор робить висновок про спільну відповідальність за злочини та терор – у розв’язуванні війни та її продовженні винні навіть ті, хто стояв осторонь і був пасивним спостерігачем жорстокості. Ш. Гіні висловлює сподівання, що людство може протистояти трагічній моделі історії, екстремізму і тоталітаризму, утверджує незламність людського духу перед обличчям смерті та руйнування. Наукова новизна: вперше в українському літературознавстві проаналізовано тему Троянської війни у творах Ш. Гіні «Зцілення у Трої» та «Сторожа біля Мікен» та показано проєкцію на сучасні події в Україні.

У висновках стверджено, що у творах Ш. Гіні відбулася реконтекстуалізація античного прототексту, в результаті якої універсальні проблеми, що підіймаються у міфології та літературних творах на тему Троянської війни, отримують нове і злободенне звучання в сучасній історії.

Біографії авторів

  • Вікторія Соколова

    Соколова Вікторія Альбертівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки

  • Юлія Крюкова

    Крюкова Юлія Дмитрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей Волинського національного університету імені Лесі
    Українки

Завантаження

Опубліковано

2024-01-27

Номер

Розділ

Аналіз художнього тексту

Як цитувати

Поетична рецепція Троянської війни у творчості Шеймаса Гіні. (2024). Волинь філологічна: текст і контекст, 35, 365-385. https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1081