Особливості художнього часу в оповіданні Вікторії Гранецької «Абонентська скринька»

Автор(и)

Ключові слова:

химерно-експериментальна проза, магічний реалізм, хронотоп, лінійний час, категорія тривання, горор

Анотація

У статті окреслено специфіку художнього часу в оповіданні Вікторії Гранецької «Абонентська скринька». У ній письменниця експериментує з часопростором, де пріоритетне місце займає час, виражений у кількох вимірах та перетинаннях. Важливо й те, що автори розглядають творчість письменниці в розрізі химерно-експериментальної прози другої половини ХХ – початку ХХІ століть, позаяк це літературне явище набуло особливого резонансу, істотно увиразнило українську літературу зазначеного періоду, пройшло значну еволюцію не тільки завдяки національній традиції, а й у зв’язку зі світовими тенденціями розвитку магічного реалізму. Зроблено спробу проаналізувати твір, який став синопсисом до ненаписаного роману, у ракурсі зіткнення лінійного часу та категорії тривання, що робить рельєфним і концентричним хронотоп Львова, посилює інтригу, психологічну глибину зображення головного персонажа, надає твору неоднозначного звучання. Листи від Златитеперішньої до Злати-з-майбутнього і навпаки формують внутрішню динаміку
сюжету, увиразнюють категорію тривання.

Серед методів, використаних у статті, варто виділити культурноісторичний, герменевтичний і метод рецептивної естетики, контекстуальний та описово-аналітичний підходи до вивчення художньої прози.

У літературознавчій науці не так багато розвідок, присвячених творчості Вікторії Гранецької, тому виникає потреба висвітлити своєрідність її творчої манери, проаналізувати етапні твори. Результатами дослідження доведено, що аналіз художнього часу в оповіданні «Абонентська скринька» дає поштовх до висвітлення означеної категорії в наступних творах, розкриває посутні ознаки як художнього світу, так і поетики прози письменниці. Як висновок можна завважити, що створення авторкою своєрідного хронотопу і художнього часу в оповіданні є наслідком її оригінального творчого мислення.

Біографії авторів

  • Віктор Крупка

    Крупка Віктор Петрович – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

  • Алла Віннічук

    Віннічук Алла Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Завантаження

Опубліковано

2024-01-27

Номер

Розділ

Аналіз художнього тексту

Як цитувати

Особливості художнього часу в оповіданні Вікторії Гранецької «Абонентська скринька». (2024). Волинь філологічна: текст і контекст, 35, 340-348. https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1065