Шістдесятництво у контексті революційних рухів світової молоді

Автор(и)

  • Василь Слапчук

Ключові слова:

шістдесятництво, молодіжні субкультури, «1968 рік», дисидентство, національне визволення

Анотація

У статті порушено питання диспозиції українського шістдесятництва до світових молодіжних рухів того самого періоду. Незважаючи на те, що чимало й українських, і закордонних дослідників цих рухів проводили паралелі між шістдесятництвом в СРСР і феноменом «1968 року», помістити українське явище цілком у світовий контекст досі не було нагоди, оскільки базові цілі радянських і західних рухів суттєво різнилися (протистояння тоталітаризму vs бунт проти цінностей «батьків»). Особливо відрізняється на тлі світових протестів українське шістдесятництво, яке на перший план у боротьбі ставило звільнення насамперед від національного гноблення, мало втілити сподівання безперервних кількастолітніх визвольних змагань. За всіма основними ознаками це явище було самодостатнє, зіперте на власні національні дискурси і не спровоковане зовнішніми впливами. Збіги із західними рухами виглядають як епізодичні, несистемні. І все ж існуючий масив досліджень (окремо – про українське шістдесятництво, окремо – про західні молодіжні рухи і субкультури) дозволяє уважніше подивитися на прояви схожості цих явищ. Йдеться про необхідність узгодити (чи пояснити) суперечливі моменти, які спостерігаємо при спробах провести паралелі між шістдесятництвом і «бітниками»
(умовно). Зокрема важливо, включаючи українське шістдесятництво у світовий протестний рух, не змішувати його форми і
змістові характеристики із радянським, насамперед російським явищем суспільної відлиги. Мета цієї розвідки – окреслити панораму збігів українського шістдесятництва зі світовим молодіжним рухом шістдесятих років для подальшого увиразнення суті українського феномена як національного, літературного, антитоталітарного. Серед методів дослідження – структурно-функційний, типологічний біографічний тощо. Застосування культурно-історичного і компаративістського підходу дозволяє розширити межі домінантної літературознавчої інтерпретації шістдесятництва.
Наукова новизна розвідки: вперше українське шістдесятництво вписане у достатньо широку панораму молодіжних протестів у Європі і світі того ж періоду.

Біографія автора

  • Василь Слапчук

    Слапчук Василь Дмитрович – письменник, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка, кандидат філологічних наук

Завантаження

Опубліковано

2024-01-27

Номер

Розділ

Міжкультурна комунікація

Як цитувати

Шістдесятництво у контексті революційних рухів світової молоді. (2024). Волинь філологічна: текст і контекст, 35, 24-47. https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1051