Націоналістична діяльність Олени Пчілки як «редакторки- видавниці» часопису «Рідний край»

Автор(и)

Ключові слова:

Ольга Косач, національна культура, часопис-журнал, публіцистика, белетристика, есеїстика

Анотація

Висвітлено багатогранну діяльність Олени Пчілки як «редакторки-видавниці» (за її термінологією) у справі націоналізації українського суспільства. Журнал (тодішнє самовизначення «часопис») «Рідний край», головним редактором якого з 1907 по 1916 р. була Олена Пчілка, сьогодні вже визнано важливою сторінкою в історії становлення української ідентичності. Але присвячені журналу численні дослідження останніх десятиліть мають переважно описовий і фрагментарний характер. Актуальність журналу у сучасному історичному контексті важко переоцінити. Більшість його матеріалів, перенесених без дати й автора в сучасну українську культуру, були б сприйнятті як злободенні. Важливо дослідити глибші засади такої позачасової актуальності журналу. Для цього варто застосувати не лише культурно-історичний підхід, а й залучити інші сучасні методи: рецептивний, інтертекстуальний, герменевтичний, постколоніальний та інші. Мета і завдання статті: наголосити на головній ролі Олени Пчілки у роботі журналу «Рідний край», ще недостатньо поцінованій у сучасній українській культурі, показати, як саме їй вдавалося здійснювати українізацію суспільства в умовах колонізації, асиміляції, національного, економічного, культурного пригноблення. Наукова новизна статті – в обґрунтуванні нового ракурсу бачення історії української літератури та представників її першого ряду, зокрема Олени Пчілки. У Висновках йдеться про необхідність систематизувати усі численні ролі Олени Пчілки, які їй доводилося виконувати для того, щоб протягом десятиліття не лише видавати журнал, а й за його посередництвом суттєво впливати на літературну і суспільно-політичну ситуацію в країні, за умов жорсткого національного гноблення закладати підвалини українського ренесансу.

Біографія автора

  • Ірина Констанкевич

    Констанкевич Ірина Мирославівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки

Завантаження

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

Із роду Драгоманових-Косачів

Як цитувати

Націоналістична діяльність Олени Пчілки як «редакторки- видавниці» часопису «Рідний край». (2022). Волинь філологічна: текст і контекст, 34, 102-113. https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1037