Том 15 № 15 (2013): ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику представлено праці з актуальних проблем сучасної лінгвостилістики, зокрема, проаналізовано пуліфункційний статус української мови в синхронії та діахронії, з’ясовано вияв стилістичних можливостей різних мовних одиниць у певних функційних стилях, розглянуто важливі аспекти лінгвоперсонології, а також сучасні методики викладання стилістики та культури української мови.

Рекомендовано мовознавцям, викладачам і студентам філологічних факультетів.

Опубліковано: 2018-04-03

Статті