Поезія «Молодої Польщі» в об’єктиві українськоголітературознавства ХХІ століття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2304-9383.2023-36.chu

Ключові слова:

«Молода Польща», поезія, лірика, ранній польський модернізм, критика, літературознавство, польсько-українські літературні зв’язки

Анотація

У статті узагальнено здобутки сучасного українського літературознавства в галузі вивчення епохи «Молодої Польщі»: проаналізовано сучасні літературознавчі дослідження окресленого періоду; простежено актуальні та визначено перспективні напрями дослідження раннього польського модернізму. Стисло сформульовано головні теоретичні положення вибраних наукових праць. В. Моренець констатує, що український модернізм, на відміну від європейського (польського), не зміг далеко відійти від народнопісенної фольклорної культури, хоч і по-новому реалізував теми любові, журби, настроїв самогубства, властиві європейському літературному модерну. Т. Ткачук доводить, що значно інтенсивніший розвиток польського модернізму загалом зумовлювався вищим рівнем підготовленості польської літератури до сприйняття «мистецьких
винаходів» європейських модерністів. О. Сухомлинов з’ясовує суть «польського модерністського бунту», стисло розкриває головні принципи естетичної теорії «молодопольщан». Е. Циховська  розглядає особливості художньо-філософського засвоєння Л. Стаффом феномена сну, позиціонуючи його творчість як віддзеркалення декадентських настроїв «молодопольської» епохи. Є. Нахлік показує спільні і відмінні риси в персоніфікаціях людської душі поетами «Молодої Польщі» та «Молодої Музи». С. Ямборко розкриває творчі взаємини В. Стефаника з натхненником «молодопольської» епохи –
С. Пшибишевським. Г. Корбич переконує, що публікації українських критиків межі ХІХ-ХХ ст. про польський модернізм підготовлювали українського читача до загалом позитивного сприйняття нового естетичного явища. О. Станичнов
наводить на думку, що деякі з основоположних принципів польського модерного малярства були характерними і для мистецтва слова, і що модерністичне мистецтво великою мірою виростало зі співпраці письменників та художників.
О. Семенов стисло характеризує основні чинники виникнення польської патріотичної поезії від Середньовіччя до ХХ ст., окремо зупиняючись і на патріотичній поезії молодопольської епохи. А. Сов’як розкриває лінгвістичні та літературознавчі параметри флористичної символіки «молодопольської» поезії. Д. Ковальова крізь призму феміністичного дискурсу досліджує тематику, проблематику, засоби вираження чуттєвості та тілесності в жіночій ліриці «Молодої Польщі».

У висновках констатовано, що в українському літературознавстві досі бракує ґрунтовних наукових досліджень, які цілісно й системно подали б загальну картину розвитку «молодопольської» лірики кінця ХІХ – початку ХХ ст. за тематичними, стильовими, жанровими характеристиками.

Посилання

Kovalova, D. (2021). Feministychnyi dyskurs zhinochoi poezii “Molodoi Polshchi” [Feminist discourse of women’s poetry of “Young Poland”]. Kyivski polonistychni studii, 37, 186–195 (in Ukrainian).

Korbych, H. (2015). Ukrainska literaturna krytyka pro pochatky molodo-polskoho literaturno-mystetskoho rukhu [Ukrainian literary criticism about the beginnings of the “Young Poland” literary and artistic movement]. Polsko-ukrainski kulturni vzaiemyny, 9, 205–226 (in Ukrainian).

Moloda Polshcha [Young Poland]. (2019). Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy: onlain-versiia. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy (in Ukrainian). URL: https://esu.com.ua/article-69010

Morenets, V. (2001). Natsionalni shliakhy poetychnoho modernu pershoi polovyny XX st.: Ukraina i Polshcha [National ways of poetic Modernism of the first half of the 20th century: Ukraine and Poland]. Kyiv : Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy» (in Ukrainian).

Nakhlik, Ya. (2010). Topos personifikovanoi dushi u poezii Molodoi Polshchi ta «Molodoi Muzy» (motyv mandrivky) [Topos of the personified soul in the poetry of “Young Poland” and “Young Muse” (motive of the journey)]. Aktualni problemy slovianskoi filolohii. Seriia: Linhvistyka i literaturoznavstvo: Mizhvuz. zb. nauk. st., XXIII, ch. 2, 116–123 (in Ukrainian).

Semenov, O. (2018). Osnovni chynnyky vynyknennia patriotychnoi polskoi poezii XX st. [The main factors of the emergence of patriotic Polish poetry of the 20th century].

Ukraina ta Polshcha: mynule, sohodennia, perspektyvy (in Ukrainian). URL : https://wp.me/p1tZXV-9b

Soviak, A. (2020). Florystyka u lirytsi poetiv «Molodoi Polshchi» [Floristics in the lyrics of the poets of “Young Poland”]. Ivano-Frankivsk: Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka (in Ukrainian).

Stanychnov, O. (2018). Estetychnyi kod tvorchoho obiednannia «Moloda Polshcha» [Aesthetic code of creative association “Young Poland”]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia : Mystetstvoznavstvo, 1, 239–245 (in Ukrainian). URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2018_1_36

Sukhomlynov, O. (2007). Osoblyvosti evoliutsii literaturnoho protsesu epokhy «Molodoi Polshchi» [Peculiarities of the evolution of the literary process of the “Young Poland” era]. Ukrainska polonistyka, 3–4, 277–284 (in Ukrainian).

Tkachuk, T. (2005). Heneza i typolohiia rannoho ukrainskoho i polskoho modernizmu (kin. XIX – poch. XX st.) [Genesis and typology of early Ukrainian and Polish modernism (late 19th – early 20th centuries)]. Studia Methodologica [nauk. almanakh]. Ternopil: Red.-vyd. viddil TNPU, 15, 100–107 (in Ukrainian).

Tsykhovska, E. (2009). Onirychnyi prostir poezii Leopolda Staffa ta Lvivsko-Varshavska filosofska shkola [The Oneiric Space of Leopold Staff's Poetry and the Lviv-Warsaw Philosophical School]. Aktualni problemy slovianskoi filolohii. Seriia: Linhvistyka i literaturoznavstvo: Mizhvuz. zb. nauk. st., XX, 196–205 (in Ukrainian).

Yamborko, S. (2014). Vasyl Stefanyk ta predstavnyky uhrupovannia «Moloda Polshcha»: typolohiia tvorchykh vzaiemyn [Vasyl Stefanyk and representatives of the group “Young Poland”: typology of creative relations]. Molodyi vchenyi, 6 (2), 103–106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_6(2)__30 (in Ukrainian).

Wydrycka A. (2016). Rządy poezji (Młodopolska liryka – studia i interpretacje) [Kinds of Poetry (Young Poland’s lyricism – studies and interpretations)]. Biaіystok: PRYMAT (in Polish).

Завантаження

Опубліковано

2024-02-14

Як цитувати

Поезія «Молодої Польщі» в об’єктиві українськоголітературознавства ХХІ століття. (2024). Волинь філологічна: текст і контекст, 36, 36-49. https://doi.org/10.29038/2304-9383.2023-36.chu