Збірник наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» публікує оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам філології.

Виходить із 2006 року. Періодичність: два рази на рік.

Засновник – Волинський національний університет імені Лесі Українки. Статус видання – вітчизняне.

Мови видання: українська, англійська, польська (змішаними мовами).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 24656-14596 ПР від 16.12.2020 р. (попереднє – серія КВ № 19779-9579 ПР від 15.03.2013 р.).

Збірник наукових праць є науковим фаховим виданням, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук (додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України 09.02.2021 № 157; попередні – постанова президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1−05/2; додаток 9 до наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241). Галузь наук – 035 філологічні.

ISSN 2304-9383 eISSN 2708-1060

Журнал відкритий для співробітництва з українськими та закордонними науковцями.

При використанні матеріалів сайту покликання на журнал «Волинь філологічна: текст і контекст» обов’язкове.