Особливості практично-орієнтованої підготовки учителів іноземних мовна прикладі реалізації ОПП «Середня освіта. Польська мова»

Автор(и)

  • Юлія Васейко
  • Наталія Касянчук

Ключові слова:

освітній процес, здобувач освіти, міждисциплінарна освітньо-професійна програма, практично-орієнтована підготовка, учитель польської та англійської мов

Анотація

У статті вивчено значення практичної складової у структурі освітнього
процесу у ЗВО, де навчають майбутніх учителів іноземних мов закладів
загальної середньої освіти на прикладі спеціальності «014 Середня освіта
(Мова і література (польська))», котра існує у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з 2016 року. Описано специфіку
підготовки фахівців, які не лише володітимуть польською, а й англійською
мовами на рівні C1–C2, знатимуть методику викладання згаданих предметів
у школах, гімназіях, ліцеях. Це гарантує їм повне тижневе навантаження, що
особливо важливо для освітніх закладів у сільській місцевості. Проаналізовано,
що випускники спеціальності не мають проблем з працевлаштуванням, адже
знання, уміння й навички отримують під час опрацювання змісту теоретичної
та передусім практичної частин навчальних курсів (зокрема і вибіркових) як на
заняттях з місцевими висококваліфікованими викладачами, так і з запрошеними
вітчизняним і закордонними фахівцями з галузі освіти й філології, відомими
перекладачами, митцями, а також у процесі навчальних і виробничих практик
(лінгвокраїнознавчої, психолого-педагогічної, педагогічної) в кращих закладах
загальної середньої освіти Волинської області, у товариствах польської
культури у місті Луцьку, в рамках реалізації елементів неформальної й дуальної
освіти, дистанційного навчання, студентських обмінів, участі в літніх школах,
методичних семінарах, майстер-класах, міжнародних культурно-освітніх
проєктах, наукових та мистецьких конкурсах. З’ясовано, що саме прикладний
та міждисциплінарний характер освітньо-професійної програми «Середня
освіта. Польська мова», метою якої є організація студентоцентрованого та
проблемно- і практично-орієнтованого навчання через поєднання лекцій,
практичних, лабораторних та індивідуальних занять, самостійної навчальної,
творчої й науково-дослідницької роботи, практик, консультування із викладачами, а також елементів позалекційної освіти, застосування засад міжнародної
мобільності, дозволяє почуватися випускникам спеціальності впевнено як
у професійній сфері, так і в громадському житті: реалізовувати свої права й
обов’язки члена вільного демократичного суспільства, пропагувати ідеї
верховенства права в Україні, значення мовно-культурної національної ідентичності, ефективно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмовo з використанням продуктивних прийомів комунікації, володіти іноземними
мовами та методиками їхнього викладання, працювати в міжнародному
контексті, популяризувати культурні цінності світового значення.

Біографії авторів

Юлія Васейко

Васейко Юлія Святоcлавівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
полоністики та перекладу Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки, https://orcid.org/0000-0001-5227-1097; jvaseyko@gmail.com

Наталія Касянчук

Касянчук Наталія Миколаївна – асистент кафедри полоністики та перекладу
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,
https://orcid.org/0000-0003-4421-6906; nataliakasianchuk@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Васейко, Ю., & Касянчук, Н. (2021). Особливості практично-орієнтованої підготовки учителів іноземних мовна прикладі реалізації ОПП «Середня освіта. Польська мова». Волинь філологічна: текст і контекст, (30), 177–185. вилучено із http://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/951

Номер

Розділ

Порівняльне вивчення мов і літератур