Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» публікує оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам літературознавства, мовознавства та журналістики.

 

Процес рецензування

Редакційна колегія залишає за собою право рецензувати, редагувати та відбирати статті. Праця може бути повернута авторові на доопрацювання. Статті, оформлені з порушенням вимог, редколегія не розглядатиме.

Матеріали, що надходять для публікації у журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії видання та незалежних рецензентів.

  

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Видавнича політика

Обов'язковою умовою прийняття статті до друку є наявність принципово нових наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися. 

Відповідальність за достовірність інформації, точність назв, прізвищ, покликань і цитат, а також правильність перекладу покладено на автора статті.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Опубліковані в журналі статті відбивають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.