Вивчення формально-синтаксичної структури речення: синтаксичні зв’язки

Автор(и)

  • Тетяна Масицька
  • Олександра Гандзюк

Ключові слова:

реченнєва конструкція, формально-синтаксична залежність, синтаксичний зв’язок, предикативний зв’язок, підрядний зв’язок, прислівний підрядний зв’язок, детермінантний підрядний зв’язок, опосередкований підрядний зв’язок, сурядний зв’язок, недиференційований синтаксичний зв’язок, подвійний синтаксичний зв’язок

Анотація

У статті проаналізовано особливості вивчення синтаксичних зв’язків, на
основі яких визначають формально-синтаксичну структуру реченнєвих
одиниць. З’ясовано основну проблематику вивчення синтаксичних зв’язків:
1) різниця між синтаксичними зв’язками і семантико-синтаксичними відношеннями; 2) диференційні ознаки синтаксичних зв’язків; 3) предикативний зв’язок
як основний різновид синтаксичного зв’язку; 4) ознаки підрядного зв’язку
в простому та складному реченнях; 5) прислівний, детермінантний та опосередкований зв’язки як різновиди підрядного зв’язку в простому реченні; 6) ознаки
сурядного зв’язку; 7) особливості недиференційованого і подвійного синтаксичних
зв’язків. Звернуто увагу на вагоме значення розрізнення синтаксичних зв’язків
і семантико-синтаксичних відношень, яке є важливим для визначення компонентів
речення й пізнання їхньої специфіки. Схарактеризовано синтаксичні особливості
зв’язків між членами речення на основі виокремлення їхніх диференційних ознак.
Встановлено, що напрям формально-синтаксичної залежності (взаємозалежність,
односпрямована залежність і відсутність залежності) є основною диференційною
ознакою щодо розмежування основних синтаксичних зв’язків. Простежено
особливості формування предикативного зв’язку; проаналізовано підрядний
зв’язок і систематизовано його різновиди: прислівний, детермінантний
і опосередкований; установлено специфіку сурядного зв’язку; схарактеризовано
особливості недиференційованого синтаксичного зв’язку; проаналізовано
подвійний синтаксичний зв’язок. З’ясовано важливість синтаксичних зв’язків
для визначення другорядних членів речення і розуміння їхнього граматичного
вираження.

Біографії авторів

Тетяна Масицька

Масицька Тетяна Євгенівна – доктор філологічних наук, доцент, професор
кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки; https://orcid.org/0000-0002-2375-117

Олександра Гандзюк

Гандзюк Олександра Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Масицька, Т., & Гандзюк, О. (2021). Вивчення формально-синтаксичної структури речення: синтаксичні зв’язки. Волинь філологічна: текст і контекст, (30), 36–46. вилучено із http://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/940