Терміни на позначення платформ та сервісів дистанційного навчання в онлайн-комунікації

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Костусяк
  • Марина Іванівна Навальна

Ключові слова:

платформа, сервіс, дистанційне навчання, онлайнкомунікація, лексика інформаційних технологій

Анотація

У статті вказано на важливість компетентнісного підходу до навчання як
пріоритету новітнього напряму освітньої діяльності, а також наголошено на
активізації його дистанційної форми, що послугувало передумовою
використання різних мережевих ресурсів, зокрема освітніх платформ і сервісів.
Ці два найважливіші акценти визнано одними з найвагоміших у навчальному
процесі, який останнім часом через об’єктивні причини перемістився з
авдиторії до опосередковано-комп’ютерного простору. Сучасні освітні
трансформації зумовили динамізм в українськомовній системі, зреалізований
передусім зростанням кількості вживань термінів-запозичень переважно з
англійської мови, що потребують не тільки чіткого дефінування, а й
кодифікації. Особливу увагу зосереджено на поняттях, для яких характерне
орфографічне різноманіття, що, з одного боку, розхитує норми сучасної
української літературної мови, а з іншого – у повному обсязі не забезпечує
набуття правописної компетентності та формування майстерності усного та
писемного мовлення студентів та учнів. Зазначено, що такі лексеми чи
терміносполуки використовують в інформативно-пізнавальних, довідкових та в
рекламних текстах, ними оперують переважно освітні портали, сайти та засоби
масової комунікації, зокрема галузеві. Аналізовані номінації з огляду на ступінь
адаптації об’єднано в три групи: 1) назви, оформлені і латиницею, і кирилицею;
2) двокомпоненті номінації, один складник яких передають кирилицею, а інший
латиницею; 3) лексеми, що в українському онлайн-просторі поки не засвідчили
графічного переоформлення. З’ясовано, що в разі написання вказаних мовних
одиниць кирилицею відбувається адаптація цих понять до фонетичної та
граматичної систем української мови. Спостережено, що значна частина таких
номінацій виникла внаслідок транскрибування й засвідчила хитання в
правописі. У зв’язку з чим подано рекомендації стосовно їхнього написання, що
сприятиме захистові мовного стандарту й уникненню неузгодженості з
усталеними нормами.

Біографії авторів

Наталія Миколаївна Костусяк

Костусяк Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор кафедри
української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки; ORCID ID 0000-0002-9795-6038; kostusyak.nataliia@eenu.edu.ua

Марина Іванівна Навальна

Навальна Марина Іванівна – доктор філологічних наук, професор кафедри
документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»; ORCID iD: 0000-0002-5064-3122;
m.navalna@phdpu.edu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Костусяк, Н. М., & Навальна, М. І. (2020). Терміни на позначення платформ та сервісів дистанційного навчання в онлайн-комунікації. Волинь філологічна: текст і контекст, (29), 77–95. вилучено із http://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/892

Номер

Розділ

Лексичні параметри функціювання мови