Роздуми над апеляційністю слоганів президентської виборчої кампанії 2019, або як «зробити» виборця

Автор(и)

  • Мар'ян Стефанович Скаб

Ключові слова:

політична реклама, виборча кампанія, слоган, апеляційний складник слогана, слоган-заклик, слоган-повідомлення, слоганобіцянка, слоган-погроза.

Анотація

Статтю присвячено аналізові апеляційного складника слоганів із
білбордів передвиборчої агітації в президентській кампанії 2019 р. Практично
кожен слоган містить компоненти, що експліцитно та імпліцитно маркують
семантику апеляції (зверненості), а мовними формами для передачі
предметного значення є передусім вокативні форми іменників (їх функційні
еквіваленти), а для передачі предикатного значення – імперативні форми й
конструкції та їх функційні еквіваленти.
Особливість політичної реклами – наявність максимально широкого та
загального адресата, що дозволяє творцям слоганів не використовувати
вокативів для позначення виборця, а, отже, апеляційність передвиборної
агітації зосереджено майже виключно на прямому або прихованому вираженні
її предикативного складника.
Слогани президентської виборчої кампанії 2019 року покласифіковано за
комунікаційним спрямуванням і встановлено, що найвиразніше апеляційність
представлена слоганами-закликами, а слогани-повідомлення і слогани-обіцянки
(зокрема слогани-погрози) містять її у прихованому вигляді (прикметно, що
претенденти починали кампанії слоганами-повідомленнями і лише на
наступних етапах вдавалися до слоганів-імперативів).
Опосередковану інформацію, про тих (того), кому спрямовано (на кого
націлено) слоган, виражає зміст тієї його частини, якою презентують
універсальну рекламну пропозицію, особливості мовних засобів та способи
оформлення слогана загалом. Унікальна рекламна пропозиція в аналізованих
слоганах полягає: у заклику обрати Президента з певними якостями, передусім
моральними, у приверненні уваги до унікальності того чи того претендента, у
пропагуванні змін (реальних чи уявних), в обіцянках щодо набуття конкретних
суспільних чи матеріальних цінностей.
Здійснено аналіз слоганів із погляду їх нормативності, прогнозованої та
реальної ефективності.

Біографія автора

Мар'ян Стефанович Скаб

Скаб Мар’ян Стефанович – доктор філологічних наук, професор кафедри історії та
культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича; ORCID iD 0000-0002-9303-6154; skabm1@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Скаб, М. С. (2020). Роздуми над апеляційністю слоганів президентської виборчої кампанії 2019, або як «зробити» виборця. Волинь філологічна: текст і контекст, (29), 60–76. вилучено із http://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/891

Номер

Розділ

Функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм