Структурна організація простих семантично елементарних конструкцій

Автор(и)

  • Тетяна Євгенівна Масицька
  • Юлія Святославівна Васейко

Ключові слова:

просте семантично елементарне речення, синтаксична залежність, предикат, суб’єкт, об’єкт, адресат, інструменталь, локатив.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей простих семантично
елементарних речень. Їхнє утворення розглянуто через призму концепції
синтаксису залежностей. Установлено, що теорія залежностей слугує для
глибшого розуміння організації різнотипних реченнєвих конструкцій і
вможливлює виокремлення самостійного напряму, який визначає
закономірності поєднання залежних компонентів у реченнєвих структурах.
Схарактеризовано традиційні та нові засадничі принципи щодо аналізу
структурної організації простих семантично елементарних конструкцій.
Синтаксичну залежність витлумачено як несамостійність компонента
реченнєвої конструкції, його підпорядкованість предикату (ознаковому
компонентові) семантико-синтаксичної структури чи присудку формальносинтаксичної структури речення в простому семантично елементарному й
неелементарному реченнях. Визначено, що на структурну організацію
компонентів простих семантично елементарних речень впливає семантичне
вираження предикатного компонента, який формує залежні субстанційні
компоненти. Виокремлено 18 різновидів простих семантично елементарних
речень із різнотипними предикатами. Проаналізовано структурну організацію
простих однокомпонентних семантично елементарних конструкції з
предикатами всеохопного стану, виражених дієсловами та предикативними
прислівниками; схарактеризовано утворення простих двокомпонентних
семантично елементарних конструкцій з предикатами дії, якості та кількісного
стану; простежено формування простих трикомпонентних семантично
елементарних конструкції з предикатами дії, процесу, стану та предикатами
стану-відношення; визначено особливості простих чотирикомпонентних
семантично елементарних конструкцій з предикатами дії та якісного стану;
встановлено особливості п’яти-, шести-, семи- та восьмикомпонентних простих
семантично елементарних конструкцій з предикатами дії.

Біографії авторів

Тетяна Євгенівна Масицька

Масицька Тетяна Євгенівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри
української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки; ORCID iD: 0000-0002-2375-1179; masytska.tetiana@eenu.edu.ua

Юлія Святославівна Васейко

Васейко Юлія Святославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки; ORCID iD: 0000-0001-5227-1097; jvaseyko@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Масицька, Т. Є., & Васейко, Ю. С. (2020). Структурна організація простих семантично елементарних конструкцій. Волинь філологічна: текст і контекст, (29), 33–44. вилучено із http://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/889

Номер

Розділ

Функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм