А. Кримський – дослідник і видавець творів С. Руданського

Автор(и)

Анотація

У багатогранній діяльності А. Кримського творчість С. Руданського є предметом редакційно-видавничих інтересів і літературознавчих розвідок. Мета публікації – простежити органічну єдність таких дослідницьких спрямувань, як наукова рецепція та підготовка до друку творів С. Руданського А. Кримським, осмислити синтез літературознавчої (зокрема текстологічної) та редакційновидавничої діяльності дослідника.

Метод системного аналізу дає можливість простежити цілісність багатогранної діяльності А. Кримського, зокрема взаємозв’язку таких компонентів, як літературознавчий та редакційно-видавничий. Методологічним підґрунтям роботи є загальнонаукові методи аналізу та синтезу й такі методи літературознавства, як історико-культурний, біографічний, елементи компаративного прочитання та антиколоніального дискурсу.

А. Кримський як дослідник і видавець творів С. Руданського, працюючи з рукописами, пройшов шлях від публікацій 1895 р. у часописах «Житє і слово» та «Зоря», які були супроводжені його передмовами, до видань окремих томів у підготовленому з М. Комаровим та І. Франком семитомнику (1895–1903).

На переконання А. Кримського-текстолога, твори С. Руданського треба впорядковувати за хронологічним принципом. На його думку, перша редакція творів письменника є найціннішим джерелом, що дає можливість реконструювати хронологічно розвиток поетичного таланту. Два автографічні томи творів С. Руданського 1851–1859 рр. А. Кримський розцінює як його поетичний щоденник.

А. Кримський уважає, що співомовками С. Руданський називав усі свої поетичні твори.

У «Передньому слові [до видання “Твори Степана Руданського”. Т. V, Львів, 1899]» А. Кримський проаналізував твори письменника в історикокультурному та порівняльному аспектах. Політичний підтекст розглянуто в актуальному антиколоніальному річищі.

У дослідженні А. Кримського «До життєпису Степ. Руданського (З нагоди 50-літньої річниці поетової смерти)» (1925) розглянуто біографічносвітоглядний, соціальний, компаративний та фольклористичний аспекти.

 

Біографії авторів

Ольга Яблонська

Яблонська Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, професор кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки

Максим Яблонський

Яблонський Максим Романович – кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри соціальних комунікацій Волинського національного університету імені Лесі Українки

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29

Як цитувати

Яблонська, О., & Яблонський, М. (2022). А. Кримський – дослідник і видавець творів С. Руданського. Волинь філологічна: текст і контекст, (33), 127–140. вилучено із http://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1017

Номер

Розділ

Агатангел Кримський