Особливості практично-орієнтованої підготовки учителів іноземних мовна прикладі реалізації ОПП «Середня освіта. Польська мова»

Автор(и)

  • Юлія Васейко
  • Наталія Касянчук

Ключові слова:

освітній процес, здобувач освіти, міждисциплінарна освітньо-професійна програма, практично-орієнтована підготовка, учитель польської та англійської мов

Анотація

У статті вивчено значення практичної складової у структурі освітнього процесу у ЗВО, де навчають майбутніх учителів іноземних мов закладів загальної середньої освіти на прикладі спеціальності «014 Середня освіта (Мова і література (польська))», котра існує у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з 2016 року. Описано специфіку підготовки фахівців, які не лише володітимуть польською, а й англійською мовами на рівні C1–C2, знатимуть методику викладання згаданих предметів у школах, гімназіях, ліцеях. Це гарантує їм повне тижневе навантаження, що особливо важливо для освітніх закладів у сільській місцевості. Проаналізовано, що випускники спеціальності не мають проблем з працевлаштуванням, адже знання, уміння й навички отримують під час опрацювання змісту теоретичної та передусім практичної частин навчальних курсів (зокрема і вибіркових) як на заняттях з місцевими висококваліфікованими викладачами, так і з запрошеними вітчизняним і закордонними фахівцями з галузі освіти й філології, відомими перекладачами, митцями, а також у процесі навчальних і виробничих практик (лінгвокраїнознавчої, психолого-педагогічної, педагогічної) в кращих закладах загальної середньої освіти Волинської області, у товариствах польської культури у місті Луцьку, в рамках реалізації елементів неформальної й дуальної освіти, дистанційного навчання, студентських обмінів, участі в літніх школах, методичних семінарах, майстер-класах, міжнародних культурно-освітніх проєктах, наукових та мистецьких конкурсах. З’ясовано, що саме прикладний та міждисциплінарний характер освітньо-професійної програми «Середня освіта. Польська мова», метою якої є організація студентоцентрованого та проблемно- і практично-орієнтованого навчання через поєднання лекцій, практичних, лабораторних та індивідуальних занять, самостійної навчальної, творчої й науково-дослідницької роботи, практик, консультування із викладачами, а також елементів позалекційної освіти, застосування засад міжнародної мобільності, дозволяє почуватися випускникам спеціальності впевнено як у професійній сфері, так і в громадському житті: реалізовувати свої права й обов’язки члена вільного демократичного суспільства, пропагувати ідеї верховенства права в Україні, значення мовно-культурної національної ідентичності, ефективно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмовo з використанням продуктивних прийомів комунікації, володіти іноземними мовами та методиками їхнього викладання, працювати в міжнародному контексті, популяризувати культурні цінності світового значення.

Біографії авторів

Юлія Васейко

Васейко Юлія Святоcлавівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри полоністики та перекладу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, https://orcid.org/0000-0001-5227-1097; jvaseyko@gmail.com

Наталія Касянчук

Касянчук Наталія Миколаївна – асистент кафедри полоністики та перекладу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, https://orcid.org/0000-0003-4421-6906; nataliakasianchuk@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Vaseiko, Y., & Kasianchuk, N. (2021). Особливості практично-орієнтованої підготовки учителів іноземних мовна прикладі реалізації ОПП «Середня освіта. Польська мова». Волинь філологічна: текст і контекст, (30), 177–185. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/951

Номер

Розділ

Порівняльне вивчення мов і літератур