«Вільне поетичне товариство» Іринея Фальківського 1792 року

Автор(и)

Ключові слова:

силабо-тонічне віршування, оди, Просвітництво, Києво- Могилянська академія, рукопис

Анотація

Метою статті є поширення наукового знання про рукописні матеріали «Піїтічного збірника» 1792 року, що зберігається у фондах Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, складеного Іринеєм Фальківським, засновником «Вільного поетичного товариства».

Методологія статті ґрунтується на культурно-історичному, біографічному, текстологічному та описовому підходах.

Результати дослідження включають аналіз статуту товариства, а також розгляд поетичних творів, що розміщені в «Піїтичному збірнику» та підкреслюють важливість збереження та вивчення рукописних документів, які відображають культурні процеси минулого. У статті проаналізовано поетичні твори студентів, зокрема класичні оди з правильною структурою та новою силабо-тонічною манерою віршування, приурочені святкуванню Воскресіння Христового, та виявлено, що збірник містить найкращі зразки поезії студентівчленів гуртка, що навчались у різних класах Києво-Могилянської академії.

Отже, пропонована праця висвітлює значення «Піїтичного збірника» та «Вільного поетичного товариства» у контексті розвитку української поезії та культури XVIII століття. Аналіз рукописних матеріалів та поетичних творів студентів-членів гуртка допомагає краще зрозуміти внесок цього товариства в культурне середовище свого часу та сприяє збагаченню нашого знання про літературну спадщину того періоду. Хоч подальша доля «Вільного поетичного товариства» і невідома, але свого часу воно відіграло важливу роль для культурного розвитку та становлення української поезії, удосконалення
поетичної мови, стилю, зближення народної та книжної культур. Подібні гуртки сприяли поліпшенню загальноосвітнього рівня приходського духовенства, що мало велике значення для культури Просвітництва в Україні.

Біографії авторів

  • Ольга Зінченко

    Зінченко Ольга Зіновіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного транспортного університету

  • Євгеній Іщенко

    Іщенко Євгеній Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент ВАК, кафедра іноземної філології та перекладу МАУП

Завантаження

Опубліковано

2024-01-27

Номер

Розділ

Давня література та фольклористичні розвідки

Як цитувати

«Вільне поетичне товариство» Іринея Фальківського 1792 року. (2024). Волинь філологічна: текст і контекст, 35, 265-275. https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1062