Вивчення формально-синтаксичної структури речення: синтаксичні зв’язки

Автор(и)

  • Тетяна Масицька
  • Олександра Гандзюк

Ключові слова:

реченнєва конструкція, формально-синтаксична залежність, синтаксичний зв’язок, предикативний зв’язок, підрядний зв’язок, прислівний підрядний зв’язок, детермінантний підрядний зв’язок, опосередкований підрядний зв’язок, сурядний зв’язок, недиференційований синтаксичний зв’язок, подвійний синтаксичний зв’язок

Анотація

У статті проаналізовано особливості вивчення синтаксичних зв’язків, на основі яких визначають формально-синтаксичну структуру реченнєвих одиниць. З’ясовано основну проблематику вивчення синтаксичних зв’язків: 1) різниця між синтаксичними зв’язками і семантико-синтаксичними відношеннями; 2) диференційні ознаки синтаксичних зв’язків; 3) предикативний зв’язок як основний різновид синтаксичного зв’язку; 4) ознаки підрядного зв’язку в простому та складному реченнях; 5) прислівний, детермінантний та опосередкований зв’язки як різновиди підрядного зв’язку в простому реченні; 6) ознаки сурядного зв’язку; 7) особливості недиференційованого і подвійного синтаксичнихзв’язків. Звернуто увагу на вагоме значення розрізнення синтаксичних зв’язків і семантико-синтаксичних відношень, яке є важливим для визначення компонентів речення й пізнання їхньої специфіки. Схарактеризовано синтаксичні особливості зв’язків між членами речення на основі виокремлення їхніх диференційних ознак. Встановлено, що напрям формально-синтаксичної залежності (взаємозалежність, односпрямована залежність і відсутність залежності) є основною диференційною ознакою щодо розмежування основних синтаксичних зв’язків. Простежено особливості формування предикативного зв’язку; проаналізовано підрядний зв’язок і систематизовано його різновиди: прислівний, детермінантний і опосередкований; установлено специфіку сурядного зв’язку; схарактеризовано особливості недиференційованого синтаксичного зв’язку; проаналізовано подвійний синтаксичний зв’язок. З’ясовано важливість синтаксичних зв’язків для визначення другорядних членів речення і розуміння їхнього граматичного вираження.

Біографії авторів

Тетяна Масицька

Масицька Тетяна Євгенівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; https://orcid.org/0000-0002-2375-117

Олександра Гандзюк

Гандзюк Олександра Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Masytska, T., & Gandzuk, . O. (2021). Вивчення формально-синтаксичної структури речення: синтаксичні зв’язки. Волинь філологічна: текст і контекст, (30), 36–46. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/940