Назви рубля і качалки у східнополіських говірках

Автор(и)

  • Дмитро Анатолійович Марєєв

Ключові слова:

діалект, лінгвістична географія, номінативна одиниця, семантика, знаряддя побутового вжитку.

Анотація

У статті досліджено структуру і просторове варіювання назв знарядь длярозкочування білизни та притискання сіна, соломи на возі в українськихсхіднополіських говірках.Наукова розвідка базується на загальнонаукових (аналіз, синтез,спостереження) та традиційних для діалектологічних досліджень методів:інтерв’ю використано для збирання мовного матеріалу; описовим методомпослуговувалися з метою систематизації та узагальнення фактажу; дляз’ясування просторового варіювання діалектних одиниць використанолінгвогеорафічний метод; для аналізу варіювання значень слів – методмоделювання.Джерельна база – власні записи автора, зібрані експедиційним методомпротягом 2010 – 2016-х років в українських східнополіських говірках;словники, описові та лінгвогеографічні студії.З’ясовано, що в обстежуваному діалектному континуумі значення‘знаряддя притискати снопи, солому на возі’ маніфестує номен рубе́ль, упоодиноких говірках – же́рд’, па́лка, уда́ў, кача́лка. Старовинний прилад качатибілизну складається із двох частин – рубля і качалки, які в більшостіаналізованих східнополіських говірок називають так само, як і в суміжнихговорах української мови. Виняток складають північні говірки ареалу, у якихкачалкою іменують весь прилад для качання білизни, а не його частину. Уцьому разі його компоненти можуть уточнюватися, або ж, навпаки,сприйматися як один механізм.Виявлено різні фонетичні варіанти номена кача́лка, зумовленінеоднаковим відбиттям суфіксального голосного [а]: кача́лка, качі́лка, качи́лка,качо́лка, качу́лка, кач͜уо́лка, кач͜уи́лка.Назви рубе́л’ і кача́лка в більшості східнополіських говірок наповненісвоїм прямим значенням, характерним для літературної мови та суміжнихговорів. Утім предмети, які вони позначають, можуть іменувати інакше.Для уникнення багатозначності слова рубе́л’ може змінюватися йогоструктура чи наголошення.Визначено, що особливості господарювання слугують позамовнимчинником розвитку лексичної системи говірки: зумовлюють наявність /відсутність номінацій відповідних пристроїв.Назви рубе́л’ і кача́лка поступово пасивізуються через вихід з ужиткуречей, які вони позначають.

Біографія автора

Дмитро Анатолійович Марєєв

Марєєв Дмитро Анатолійович – кандидат філологічних наук, асистент кафедриукраїнської мови, літератури та методики навчання Глухівського національногопедагогічного університету імені Олександра Довженка; ORCID iD: 0000-0002-6282-8052; damar_dim@ukr.net

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-05

Як цитувати

Марєєв, Д. А. (2020). Назви рубля і качалки у східнополіських говірках. Волинь філологічна: текст і контекст, (29), 119–128. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/895

Номер

Розділ

Актуальні питання сучасної лексикографії та діалектології