Вивчення можливостей детермінування в досягненні мовної компетентности журналіста

Автор(и)

Ключові слова:

термін, детермінування, мовна компетентність журналіста, семантичні модифікації, освітня модель

Анотація

Мета наукової розвідки – окреслити основні напрями вивчення явища детермінування під час роботи зі студентами-журналістами. Для реалізації цієї мети застосовано  низку загальнонаукових методів дослідження: інтерпретаційний, описовий, методи систематизації та класифікації, а також метод системного аналізу, що дало змогу простежити взаємозв’язки між окремими аспектами роботи з вивчення можливостей детермінування й досягненням мовної компетентности майбутнього журналіста.

Результати. На основі практичного досвіду викладання курсу «Основи термінознавства» для студентів спеціальности «Журналістика» Національного університету «Львівська політехніка» запропоновано оригінальну інноваційну
освітню модель, за допомогою якої досягають формування мовної компетентности журналіста, опертої на розуміння
можливостей детермінування. Виокремлено чотири основні аспекти вивчення процесу детермінування. Перший аспект базується на опануванні теоретичних засад досліджуваної проблеми. Другий, практичний, аспект роботи має на меті
сформувати в студентів уміння й навички аналізувати, як змінюється термін, уведений до художнього чи публіцистичного стилю, та який вплив він чинить на відповідний контекст, надаючи йому певних семантичних, стилістичних чи емоційно-естетичних особливостей. Третій аспект – дослідницький – передбачає самостійне опрацювання художнього чи публіцистичного тексту на вибір з метою утвердження вмінь і навичок аналізу семантичних модифікацій термінних одиниць різного рівня детермінування. Четвертий аспект – творчий – полягає в самостійному творенні публіцистичного чи художнього тексту на актуальну тематику із залученням оригінальних прикладів детермінування.

Висновки. Завдяки застосуванню пропонованої методики майбутній журналіст має змогу мистецьки оволодіти мовними засобами та досягати виразного стилістичного ефекту, щоби чинити яскравий емоційний вплив на авдиторію.

Біографія автора

  • Зоряна Куньч

    Куньч Зоряна Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка»

Завантаження

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ІКТ у викладанні філологічних дисциплін

Як цитувати

Вивчення можливостей детермінування в досягненні мовної компетентности журналіста. (2022). Волинь філологічна: текст і контекст, 34, 50-61. https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1084